17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 22 đến 26/11

Chủ Nhật, 21-11-2021, 06:21
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 22 đến 26/11, có 17 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 23/12, CTCP Logistics Vicem (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 26/11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 29/11.

* Ngày 15/12, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25/11 và ngày ĐKCC là 26/11.

* Ngày 24/12, CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25/11 và ngày ĐKCC là 26/11.

* Ngày 20/12, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25/11 và ngày ĐKCC là 26/11.

* Ngày 10/12, CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UPCoM: DWS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25/11 và ngày ĐKCC là 26/11.

* Ngày 14/12, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UPCoM: TLP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 37 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25/11 và ngày ĐKCC là 26/11.

* Ngày 22/12, CTCP Xe lửa Dĩ An (UPCoM: DAR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24/11 và ngày ĐKCC là 25/11.

* Ngày 10/12, CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24/11 và ngày ĐKCC là 25/11.

* Ngày 29/12, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 619 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24/11 và ngày ĐKCC là 25/11.

* CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.616 (người sở hữu 100 CP được nhận 3.616 CP mới), ngày GDKHQ là 24/11 và ngày ĐKCC là 25/11.

* CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6.926 (người sở hữu 100 CP được nhận 6.926 CP mới), ngày GDKHQ là 24/11 và ngày ĐKCC là 25/11.

* Ngày 22/12, CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23/11 và ngày ĐKCC là 24/11.

* CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày GDKHQ là 23/11 và ngày ĐKCC là 24/11.

* CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày GDKHQ là 23/11 và ngày ĐKCC là 24/11.

* CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày GDKHQ là 22/11 và ngày ĐKCC là 23/11.

* Ngày 6/12, CTCP Thiết bị Phụ Tùng Cơ Điện (UPCoM: EMG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22/11 và ngày ĐKCC là 23/11.

* Ngày 27/12, CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (UPCoM: T12) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22/11 và ngày ĐKCC là 23/11.

LÊ MINH