CTCP Cơ điện Dzĩ An bị phạt hành chính do chậm công bố thông tin
09:37 01/07/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An, do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo tài chính bán niên...

Công ty Xây dựng 1369 bị phạt hành chính 85 triệu đồng
18:27 15/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xây dựng 1369 do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Chậm công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị phạt 140 triệu đồng
09:58 10/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta, với tổng số tiền phạt 140 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên,  nghị quyết đại hội đồng cổ đông,...

Không công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng
14:52 01/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời theo quy định pháp luật nhiều tài liệu (báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên...)