Chú trọng thanh tra các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, ngân hàng

NDO -

Bên cạnh các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, lực lượng Thanh tra cần tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, ngân hàng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự, có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự, có lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm vừa qua, toàn ngành đã triển khai hơn 6.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 177 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 179 nghìn tỷ đồng, hơn 9.000ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi hơn 22 nghìn tỷ đồng và 811ha đất. Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính hơn 2.000 tập thể và hơn 6.000 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, thời gian tới ngành Thanh tra và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn trong công tác thanh tra.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 và năm 2022.

Triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tập trung vào hoạt động thanh tra công vụ, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang, thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; chú trọng thanh tra các lĩnh vực liên quan bất động sản, ngân hàng, bảo đảm chất lượng tín dụng...