Chú trọng chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới

NDO -

Chiều 7/1, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố, giai đoạn 2016-2021; ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận 2022-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị. 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện, Chương trình phối hợp đã đạt kết quả toàn diện, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức được nâng lên.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động có sức lan tỏa lớn như: Xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường làng, ngõ, xóm chỉnh trang đô thị, nông thôn xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân di dời đến nơi tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được tăng cường.

Tuy nhiên, việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời, sâu rộng. Công tác cải cách hành chính, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng gây khó khăn cho tổ chức và công dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, còn gây phàn nàn, bức xúc trong nhân dân; một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, chưa nắm chắc tình hình nhân dân...

Giai đoạn 2022-2026, Ban Dân vận Thành ủy - Ban cán sự Đảng UBND thành phố thống nhất xây dựng triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận với 8 nội dung trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận. Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, phiền hà cho nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, yêu cầu nội dung Chương trình phối hợp phải bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn của thành phố; cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố đã phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ngành chưa nhận thức đúng về Chương trình phối hợp này, vẫn còn coi nhẹ; sự phối hợp chưa được tốt, còn mang tính chất hình thức; hằng năm công tác sơ, tổng kết chưa nghiêm túc. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị sau Hội nghị ký kết hôm nay, lãnh đạo cấp ủy các quận, huyện cần chỉ đạo thực hiện Chương trình ký kết hợp tác nghiêm túc trên địa bàn; sớm tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên thực hiện Chương trình. Với các cấp chính quyền cần thực hiện nghiêm tiếp công dân định kỳ để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp; quan tâm siết chặt kỷ cương công vụ, ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp...