Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

NDO -

Sáng 17/5, tiếp tục chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh -0
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) 
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh -0
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) 
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh -0
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh -0
Quang cảnh buổi hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) 
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)