Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

TTXVN - Chiều 11-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật đại diện 70 tập thể và 32 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” toàn quân giai đoạn 2011 - 2015, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2015).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)

Gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong toàn quân những tình cảm thân thiết nhất, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sinh thời, Bác Hồ đã căn dặn “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những thành quả trong công tác dân vận toàn quân 5 năm qua chính là bắt nguồn từ sự quán triệt sâu sắc quan điểm của Bác. Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của các tổ chức trong hệ thống chính trị; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược trọng điểm, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn quân những năm qua, Chủ tịch nước lưu ý, trong thời gian tới, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, cũng đan xen nhiều thách thức. Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ cần ghi nhớ lời dạy của Bác về công tác dân vận, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thậm chí có thể hy sinh vì nhân dân.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, việc phát huy tốt các kết quả dân vận 5 năm qua; đồng thời đề nghị tại Lễ tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Quốc phòng cần tổng kết các bài học để nhân rộng ra toàn quân học tập. Các bài học cần được quán triệt tới từng trung đội, đại đội, phong trào thi đua dân vận khéo phải ngày càng sôi động, mạnh mẽ hơn.

Theo báo cáo của Thiếu tướng Ngô Văn Bích, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn quân đã góp phần tuyên truyền tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trở thành phong trào cách mạng to lớn với nhiều nội dung, hình thức hoạt động sáng tạo, phong phú, hiệu quả, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đơn vị phối hợp các địa phương nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc; kiên trì vận động nhân dân cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị. Cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện.