Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 16-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt thân mật 100 doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện nay cả nước có hơn nửa triệu doanh nghiệp và hơn 20.000 hợp tác xã, gần năm triệu hộ kinh doanh hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã có nhiều doanh nghiệp thành công, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước và tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện. Để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh, các đại biểu doanh nhân kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt công cuộc cải cách thể chế kinh tế, rà soát loại bỏ các loại thuế, phí chồng chéo và không hợp lý, bảo đảm công bằng trong hoạt động của các loại hình doanh nghiệp. Chuyển giao các dịch vụ công từ các cơ quan công quyền sang cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, bảo đảm doanh nghiệp có môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn.

Phát biểu ý kiến với các đại biểu doanh nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) với các chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nhân có bản sắc Việt Nam; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, phát huy quyền làm chủ và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Trước đó, các doanh nhân tiêu biểu đã tham dự diễn đàn "Bác Hồ với doanh nghiệp, doanh nhân” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức và dự lễ phát động phong trào thi đua: Doanh nhân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.