Tổng quan

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc trong 45 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè; tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Trọng tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc Chi tiết

Số liệu thống kê

Liên hợp quốc ra đời Ngày 24/10/1945
Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc Ngày 20/9/1977
Quốc gia thành viên 193
Cơ quan chính 6
Thành viên Hội đồng Bảo an 15

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hoàng Thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
CUỘC CHIẾN VỚI THIÊN TAI
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
back to top