Tổng quan

Giao thông như mạch máu của nền kinh tế, phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước một bước” là đòi hỏi bức thiết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính vì vậy, đột phá trong xây dựng quy hoạch cùng với việc đổi mới tư duy trong phân bổ nguồn lực, lựa chọn công trình có tính lan tỏa cao và xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư tư nhân là “chìa khoá” để sớm phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế.

Trọng tâm

Thu hút vốn đầu từ phát triển hạ tầng giao thông Chi tiết

Số liệu thống kê

Năm 2030, phấn đầu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc
Cụ thể hóa 9 hành lang vận tải
Thời kỳ 2021-2030 đề xuất 18 dự án ưu tiên nguồn vốn phát triển
Năm 2030 quy hoạch 2.362km đường sắt
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đầu tư 6 cảng hàng không mới

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hoàng Thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
CUỘC CHIẾN VỚI THIÊN TAI
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
back to top