Tổng quan

Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (One Communi One Product - OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị đầu tiên được Việt Nam triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. OCOP là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, ra đời nhằm thực hiện bền vững các tiêu chí về sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt khu vực nông thôn. Theo đó, trọng tâm chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế tại mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện.

Trọng tâm

OCOP - những sản vật mang nặng giá trị văn hóa Chi tiết

Số liệu thống kê

mục tiêu đạt 10.000 sản phẩm OCOP vào năm 2025
Đọc thêm
đến hết ngày 15/2/2022, cả nước có 6.492 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên
Đọc thêm
Đến hết năm 2020 có 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước xây dựng và phê duyệt thành công đề án chương trình OCOP
Đọc thêm
Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước khởi động và triển khai hiệu quả Chương trình OCOP từ năm 2013 đến nay
Đọc thêm
Phát triển du lịch nông thôn - hướng đi hiệu quả nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
Đọc thêm

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Hoàng Thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
CUỘC CHIẾN VỚI THIÊN TAI
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Mùa thu lịch sử
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
back to top