Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Ba, 18-01-2022, 05:10
Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã đạt được trong năm 2021; đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ủy ban tiếp tục quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Ðảng, quy định của Hiến pháp trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm và thực hiện tốt các quy định pháp luật trong thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo, dự án.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát thực hiện chính sách, pháp luật; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại của Ủy ban, tham gia hoạt động đối ngoại của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghiên cứu kinh nghiệm và mô hình hay của quốc tế để tham mưu áp dụng phù hợp lĩnh vực quốc phòng-an ninh của Việt Nam. Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong nắm chắc tình hình về quốc phòng-an ninh để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện nghiêm nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Vụ Quốc phòng và An ninh chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt...