Phật giáo tỉnh Hậu Giang phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”

Thứ Ba, 26-04-2022, 13:41
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đạo sự giai đoạn 2017-2022.

Sáng 26/4, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã đến dự.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn, ghi nhận tinh thần “nhập thế cứu khổ” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và khẳng định, kế thừa và phát huy giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong suốt các thời kỳ lịch sử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã không ngừng nỗ lực, từng bước củng cố, phát triển về mọi mặt hoạt động; thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng, ni, Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; cùng nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh với tinh thần “đột phá, đổi mới, quyết tâm, khát vọng”.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, hòa hợp giữa các hệ phái, đoàn kết giữa các tôn giáo để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt mối quan hệ với các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể về các mặt Phật sự có liên quan; tuyên truyền, vận động tăng, ni, Phật tử tu học, sinh hoạt tuân thủ Hiến chương, nội quy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn kịp thời âm mưu lợi dụng Phật giáo gây chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác Phật sự, kịp thời ngăn chặn, xử lý các biểu hiện tiêu cực không đúng giáo luật và pháp luật, hoàn thành việc lập danh bộ tăng, ni, tự viện.

Đại hội đã suy cử Ban Chứng minh gồm 4 vị, Ban Trị sự gồm 53 vị; Thượng tọa Thích Phước Thành được suy cử giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đạo sự giai đoạn 2017-2022; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2017-2022; Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho 7 tập thể, 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022) góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

PHÙNG DŨNG