Infographic: Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

Thứ Bảy, 30-04-2022 12:59

Trải qua gần 50 năm, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản có những bước tiến mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp vào hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Infographic: Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng -0
  
PHƯƠNG NAM