Chào Xuân Nhâm Dần - 2022

Vững tin đi tới!

Thứ Ba, 25-01-2022, 12:37
Hái chè bằng máy. Ảnh | NGUYỄN MẠNH HẢI

Hơn 90 năm qua kể từ ngày lập Đảng (3/2/1930), với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", cả dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua bao gian khó và sự hy sinh xương máu, đất nước ta đã sạch bóng ngoại xâm, non sông thu về một mối!

Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay được toàn dân đồng lòng thực thi với tinh thần dũng cảm và sáng tạo, chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, toàn diện, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế!

Kế thừa truyền thống anh hùng của ông cha, với lòng yêu nước nồng nàn, với nghĩa tình đồng bào sâu nặng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công cuộc "chống dịch như chống giặc" trong hai năm qua, đã chặn đứng sự hoành hành của đại dịch Covid-19, mở ra giai đoạn bình thường mới, vừa tiếp tục chống dịch, vừa khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Quá trình thực hiện "mục tiêu kép" trên đây đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục vượt qua mọi cam go, thách đố trong bối cảnh diễn biến của đại dịch và kinh tế thế giới cũng như ở nước ta còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp khó lường. Nhưng với ý chí và bản lĩnh Việt Nam; với khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam giầu đẹp, hùng cường; với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta tự tin, không có khó khăn nào ngăn cản con đường tiến lên phía trước của một dân tộc anh hùng có nghìn năm văn hiến!

Con tàu cách mạng Việt Nam dưới sự chèo lái tài tình và sáng tạo của một Đảng từng trải và dạn dày kinh nghiệm, nhất định sẽ cập bến thành công!

HỒNG VINH