Khát vọng Việt Nam

Thứ Năm, 04-02-2021, 12:36
Ảnh: TRẦN HẢI

Mỗi dịp Xuân về, lại bừng lên trong lòng mỗi người, mỗi nhà niềm ước mong và khát vọng xuân.

Ước mong người người vui khỏe, tài lộc dồi dào, quốc thái dân an; khắp hành tinh hòa bình, nhân ái.

Khát vọng đất nước phát triển vượt bậc, phồn vinh, hạnh phúc đến với từng gia đình, từng cộng đồng; xã hội thuận hòa, tài năng nảy nở, dân tộc Việt Nam sớm sánh vai cùng các cường quốc năm châu!

Vẫn biết để biến ước mong và khát vọng ấy thành hiện thực, là cả một quá trình phấn đấu cam go; là mỗi người tự vượt lên chính mình lối tư duy bảo thủ và cách làm ăn theo lối cũ; là tinh thần đoàn kết, hiệp đồng; là ý chí dũng cảm, sáng tạo; là sự nhạy bén nắm bắt và tạo dựng thời cơ do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại...

Những thành quả to lớn, toàn diện trong 35 năm đổi mới đất nước vừa qua do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín lớn lao của Việt Nam hôm nay, cho phép chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng, những ước mong và khát vọng nêu trên hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực!

Truyền thống yêu nước, thương nòi, ý chí kiên cường, dũng cảm, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân ta, thêm một lần nữa được trải nghiệm trong cuộc chiến đẩy lui đại dịch Covid-19 cùng thảm họa nghiệt ngã của thiên tai trong năm 2020, đã và sẽ tiếp tục được tỏa sáng trong hành trình thực hiện ước mong và khát vọng chính đáng của toàn dân tộc!

HỒNG VINH