Chìa khóa quản trị nguồn nước châu thổ Cửu Long

LTS - Vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long đang đối mặt nguy cơ thiếu nước ngọt, thừa nước ô nhiễm; thiếu tư duy tổng thể, khoa học về quản lý, sử dụng nguồn nước mặt và cũng như quản lý, khai thác nguồn nước ngầm.
0:00 / 0:00
0:00
"Sức khỏe" của dòng sông phản ánh "sức khỏe" của đồng bằng. Ảnh: NSNA HUỲNH LÂM
"Sức khỏe" của dòng sông phản ánh "sức khỏe" của đồng bằng. Ảnh: NSNA HUỲNH LÂM

Tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi tốc độ đô thị hóa gia tăng, thiên tai, thời tiết ngày càng cực đoan. Bên cạnh đó, cách quản lý tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long trong một thời gian dài để phục vụ tối đa hóa sản lượng lúa cũng tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm khả năng của vùng đồng bằng trong việc thích ứng với những biến đổi từ bên ngoài. Trong bối cảnh phức tạp đó, công tác quản trị nguồn nước vùng châu thổ này cần được thực hiện như thế nào?

-Vấn đề nội tại của sức khỏe đồng bằng

-Tìm giải pháp đột phá và lâu dài

-Giảm phát thải khí từ quản lý chuỗi

-Thiết lập vòng tuần hoàn

-Hồi sinh vùng đất phèn mặn

Tổ chức chuyên đề: NGÔ PHƯƠNG THẢO, LƯU HƯƠNG GIANG và HOÀNG NGHĨA NAM