Chi trả bổ sung hơn 6,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho 27 chủ rừng ở Mường Chà

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên vừa thông báo chi trả bổ sung 6,2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018 đến 2021 cho 27 chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà.  

Người dân bản Mường Tùng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà chăm sóc rừng.
Người dân bản Mường Tùng, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà chăm sóc rừng.

Trong số 27 chủ rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lần này có: 4 chủ rừng là cộng đồng; 11 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; 1 chủ rừng là tổ chức và 11 chủ rừng là UBND các xã.

Theo đó, 11 chủ rừng là UBND các xã nhận tiền từ Kho bạc Nhà nước huyện hơn 4 tỷ đồng; còn các chủ rừng khác nhận tiền do ngân hàng chính sách xã hội huyện chi trả.

Như vậy, với lần quyết định chi trả dịch vụ môi trường rừng lần này, toàn huyện Mường Chà chỉ tồn 1,3 tỷ đồng; so với thời điểm cuối năm 2021 tiền tồn dịch vụ môi trường rừng của Mường Chà đã giảm rất nhiều, đó là nhờ nỗ lực của cán bộ các phòng, ban và UBND các xã trong huyện Mường Chà đã chủ động hoàn thiện thủ tục và điều chỉnh sai số liệu, địa danh.