Cấp mới bốn mã cổ phiếu và trái phiếu

NDO -

NDĐT – Ngày 17 và 19-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho các Công ty cổ phần: Đường sắt Bình Trị Thiên, Đường bộ Hải Phòng, Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng và Kho bạc Nhà nước.

Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được cấp mới mã BTR.
Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được cấp mới mã BTR.

Mã mới BTR

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2016/GCNCP-VSD ngày 19-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Trụ sở chính: 18 đường Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vốn điều lệ: 18.500.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên

Mã chứng khoán: BTR

Mã ISIN: VN000000BTR6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.850.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 18.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-5-2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được hình thành và phát triển từ Khu đường sắt Bình Trị Thiên. Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 8-1-2016.

Các dịch vụ chính của công ty gồm: Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ , dân dụng. Sản xuất thiết bị, phụ kiện, kết cấu thép, bê tông chuyên chuyên ngành đường sắt,đường bộ, trang thiết bị,dụng cụ lao động. Vận chuyển hàng nguyên Container 40ft DC nội địa.

Vận chuyển hàng lẻ nội địa. Vận chuyển hàng rời số lượng lớn nội địa. Dịch vụ chuyên chở trọn gói door to door trên toàn quốc. Dịch vụ lưu kho bãi, lưu trú ngắn hạn cho mọi đối tượng khách hàng.

Mã mới TD1621472

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 39/2016/GCNTP-VSD ngày 19-5-2016 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 19/05/2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 54/2016

Mã chứng khoán: TD1621472

Mã ISIN: VNTD16214726

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 104.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 10.400.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-5-2016,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới DDH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 51/2016/GCNCP-VSD ngày 19-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Mã chứng khoán: DDH

Mã ISIN: VN000000DDH7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.600.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 36.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-5-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng , tiền thân là Đội công trình III được thành lập ngày 4-9-1972 của UBND thành phố Hải Phòng.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty gồm: Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa. Bảo trì duy tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy. Quản lý, khai thác bảo đảm giao thông cầu phao, bến phà. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa. Lắp đặt, quản lý cầu phao, phao tiêu báo hiệu. Xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông đường thuỷ. Xây dựng và cải tạo các công trình điện hạ thế, điện dân dụng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường thủy, kho bãi…

Mã mới DBH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 49/2016/GCNCP-VSD ngày 17-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Mã chứng khoán: DBH

Mã ISIN: VN000000DBH1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.200.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 22.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-5-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng bắt đầu hoạt động từ ngày 2-7-2010.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nâng cấp, sửa chữa bảo trì các công trình kỹ thuật dân dụng công nghiệp, giao thông; Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phà và cầu phao.