Cấp mã MC3, NBR cho Công ty cổ phần Khoáng sản 3 và Đường sắt Nghĩa Bình

NDO -

NDĐT - Ngày 12-5-2016, Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico và Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu và mã chứng khoán.

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, chuyên khảo sát thăm dò, khai thác khoáng sản.
Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, chuyên khảo sát thăm dò, khai thác khoáng sản.

Mã mới MC3

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 47/2016/GCNCP-VSD ngày 12-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Trụ sở chính: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Mã chứng khoán: MC3

Mã ISIN: VN000000MC30

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 35.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-5-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 tiền thân là Công ty Phát triển Khoáng sản 3, được chính thức thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Xí nghiệp Địa chất khai thác khoáng sản 303 Thanh Sơn – Phú Thọ và Xí nghiệp địa chất khoáng sản 307 Kim Bôi – Hòa Bình.

Tháng 8-1999 sáp nhập Công ty Khoáng sản 304 Lào Cai vào Công ty Phát triển Khoáng sản 3 và được cổ phần hóa ngày 13-2-2007 thành Công ty cổ phần Khoáng sản 3, thuộc Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ngày nay.

Ngành nghề kinh doanh của công ty: Khảo sát thăm dò khoáng sản; Khai thác khoáng sản, tư vấn đầu tư, thi công các công trình địa chất khai thác mỏ, các công trình tuyển luyện, chế biến khoáng sản; Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác các loại khoáng sản, thiết bị vật tư phục vụ cho công tác thăm dò, khai thác mỏ, chế biến và tuyển luyện khoáng sản.

Mã mới NBR

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2016/GCNCP-VSD ngày 12-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Trụ sở chính: Số 2, đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Vốn điều lệ: 18.060.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Mã chứng khoán: NBR

Mã ISIN: VN000000NBR9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: VN000000NBR9

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.806.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 18.060.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-5-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình bắt đầu hoạt động từ ngày 1-1-2011.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ.