Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

NDO -

NDĐT – Ngày 10 và 12-5-2016, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và Kho bạc Nhà nước đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp mới mã chứng khoán.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Mã mới NBT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2016/GCNCP-VSD ngày 10-5-2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Mã chứng khoán: NBT

Mã ISIN: VN000000NBT5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 28.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 280.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11-5-2016, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Bến Tre, được thành lập ngày 2-2-1992.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất và kinh doanh nước sạch. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh: Thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước; Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Gia công cơ khí các sản phẩm dùng cho ngành nước và ngành xây dựng; Sản xuất kinh doanh các vật ưt chuyên ngành cấp thoát nước; Sửa chữa, kiểm định đồng hồ đo nước lạnh; Thi công xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước; Thoát nước bẩn, nạo vét và thông tắc cống rãnh…

Mã mới TD1621471

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 38/2016/GCNTP-VSD ngày 12-5-2016 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài Chính

Trụ sở chính: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-5-2016.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 51/2016

Mã chứng khoán: TD1621471

Mã ISIN: VNTD16214718

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 78.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 7.800.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-5-2016, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Kho bạc Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại TP Hà Nội.