Cấp gạo cho học sinh vùng cao

NDO -

NDĐT - Ngày 23-12, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định 4587/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bữa ăn của học sinh vùng cao còn nhiều khốn khó.
Bữa ăn của học sinh vùng cao còn nhiều khốn khó.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa phân bổ 1.426.200 kg gạo cho 19.016 học sinh đang theo học kỳ I, năm học 2013-2014 ở 216 trường từ bậc Tiểu học đến THPT. Mức hỗ trợ gạo cho mỗi học sinh 15 kg/tháng, trong thời gian 5 tháng; thực hiện giao, nhận gạo tại điểm trường chính (trung tâm xã), nơi tập trung học sinh.

Cục dự trữ Nhà nước khu vực tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm giao gạo hỗ trợ tại các địa điểm nêu trên để cấp phát kịp thời cho học sinh, xong trước ngày 15-1-2014. UBND các huyện, các đơn vị được hỗ trợ phê duyệt danh sách học sinh và số lượng học sinh của từng trường đồng thời chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị liên quan tổ chức cấp đúng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng gạo cho học sinh dưới sự giám sát của MTTQ, các đoàn thể tại địa phương. Chủ tịch UBND các huyện phải tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh; không để tiêu cực, lợi dụng gây thất thoát, lãng phí và phiền hà xảy ra.