Cần đánh giá toàn diện về thế hệ thiếu nhi mới trong xã hội hiện nay

NDO -

Ngày 28/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ phụ trách thiếu nhi xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.
Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Nêu ý kiến tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, cần phải có đánh giá đúng, toàn diện về 1 thế hệ thiếu nhi mới trong bối cảnh mạng xã hội có nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ.

Cụ thể, cần bổ sung cho thiếu nhi các năng lực như sự tự tin, tự chủ, thể lực tốt, lối sống xanh… Đặc biệt, phải dành những điều kiện tốt nhất để thiếu nhi phát triển toàn diện, không thu hẹp những thiết chế văn hóa dành cho thiếu nhi như hiện nay. Đồng thời, tăng cường các chương trình giáo dục văn hóa, giải trí, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội ngoài nhà trường…

Đáng chú ý, có đại biểu thẳng thắn nêu lên tình trạng thiếu cán bộ phụ trách công tác Đội ở nhiều địa phương, thậm chí tồn tại việc nhà trường bố trí giáo viên yếu kém làm Tổng Phụ trách Đội. Vì vậy, cần rà soát, củng cố, nâng cao thực chất chất lượng cán bộ phụ trách Đội trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn cho ý kiến về giải pháp thực hiện Luật Trẻ em gắn với nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em từ phía Hội đồng Đội các cấp; những chỉ tiêu, đề án liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; khẩu hiệu hành động, các đề án, nhóm chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2022-2027…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, Hội nghị ghi nhận gần 900 đại biểu từ 129 điểm cầu tham gia góp ý vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Các ý kiến tại Hội nghị đều có giá trị lớn về cả lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp nhiều thông tin, cơ sở chiến lược quan trọng để tổ chức Đoàn, Đội xác lập những giải pháp hiệu quả, phù hợp để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ qua một cách rõ nét, cụ thể.

Qua những ý kiến đóng góp nêu trên, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, tự xác lập được các phong trào, chương trình trong giai đoạn mới, chủ động xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn ở từng cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.