Cấm trục lợi từ khan hiếm vắc-xin dịch vụ

Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tuân thủ các điều kiện tiêm chủng theo quy định; tập huấn cho cán bộ làm công tác thực hành tiêm chủng, khám sàng lọc trước tiêm, giám sát, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng…

Các đơn vị khám, chữa bệnh cần khai thác kỹ tiền sử tiêm chủng của người bệnh (nếu có) để xử lý kịp thời các trường hợp tai biến sau tiêm vắc-xin; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc để cấp cứu và điều trị kịp thời… Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động về tiêm chủng, tuyệt đối không tiêm chủng tại nhà; tại các cơ sở không được cấp phép và lợi dụng tình trạng khan hiếm vắc-xin dịch vụ để trục lợi…