GS, TS Phan Trọng Lân.

Không tiêm vaccine Covid-19 phải ký cam kết: Bộ Y tế nói gì?

GS, TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, nhấn mạnh, việc tiêm vaccine là một yêu cầu của phòng, chống dịch nên mỗi người dân cần tiêm vaccine Covid-19 đúng lịch, đúng liều. Việc ký cam kết nêu rõ trách nhiệm giữa các bên là cần thiết, đặc biệt là giữa chính quyền và người dân để rõ hơn các hoạt động của mình.