Buôn Đôn tặng quà các đồn biên phòng trên địa bàn

Nhằm giúp các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Buôn Đôn (Đác Lắc) phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho các chiến sĩ, UBND huyện Buôn Đôn vừa trao tặng ba máy cày cho các đồn biên phòng: Sê Rê Pôk, Bo Heng và Yok Đôn. Mỗi đồn biên phòng được tặng một máy cày trị giá 70 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện còn tặng Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk thêm 50 triệu đồng xây dựng vườn để các chiến sĩ tăng gia sản xuất...