Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đề cao trách nhiệm các giám đốc sở

NDO -

NDĐT- Trong thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc làm việc đầu tiên với người đứng đầu các sở GD và ĐT cả nước, Bộ trưởng cho biết, trường hợp có sự việc tiêu cực xảy ra tại địa phương thì giám đốc sở GD và ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết và công khai trước công luận.

Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: Bộ GD và ĐT)
Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ (Ảnh: Bộ GD và ĐT)

Theo đó, các sở GD và ĐT thực hiện rà soát, tổng hợp những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ GD và ĐT của địa phương và chỉ rõ trách nhiệm giải quyết những bất cập để có kế hoạch khắc phục, gửi báo cáo về Bộ GD và ĐT trước 31-7. Các sở GD và ĐT cần chỉ đạo, đánh giá tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp khắc phục trong việc thực hiện chủ trương đổi mới của ngành thời gian qua như: Triển khai Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học; triển khai mô hình trường học mới; phương pháp “bàn tay nặn bột”… Trên cơ sở đó, các sở GD và ĐT báo cáo gửi Bộ GD và ĐT trước ngày 30-6 để xem xét, điều chỉnh cho kịp thời, phù hợp thực tế từng địa phương. Các sở cũng tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyển sinh đầu cấp đúng quy định , khắc phục hiện tượng chạy trường, chạy lớp…

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai đổi mới, Bộ trưởng GD và ĐT cho biết sẽ đẩy mạnh sự tương tác trực tiếp giữa bộ với giám đốc các sở GD và ĐT thông qua các cuộc làm việc định kỳ hoặc hội nghị chuyên đề. Trong đó, ít nhất Bộ trưởng sẽ làm việc với các giám đốc sở định kỳ 1 lần/năm và làm việc theo chuyên đề…

Bộ cũng ghi nhận, tiếp thu và giao đơn vị chức năng xem xét, giải quyết những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các giám đốc sở GD và ĐT.

Đồng thời, Bộ trưởng GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị giám đốc các sở GD và ĐT cần nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành giáo dục tại địa phương tham mưu, phối hợp, chủ động nắm bắt, giải quyết và chịu trách nhiệm trước những vấn đề nóng, tồn tại của GD và ĐT địa phương.