Bộ Nội vụ Hàn Quốc công bố kế hoạch cải tổ bộ máy nhà nước

Ngày 6/10, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tổ chức lại bộ máy chính phủ, trong đó đề xuất bãi bỏ Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, nâng cấp cơ quan phụ trách các vấn đề cựu chiến binh thành một bộ độc lập và thành lập một cơ quan riêng về dịch vụ lãnh sự.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min cho biết kế hoạch trên còn cần được Quốc hội phê chuẩn. Giới chuyên gia nhận định vẫn chưa rõ khả năng kế hoạch này được thông qua, khi đảng Dân chủ đối lập chính, vốn chiếm đa số ghế Quốc hội, có xu hướng phản đối việc bãi bỏ Bộ Bình đẳng giới và Gia đình.

Theo kế hoạch do Bộ Nội vụ đề xuất, Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình sẽ không hoạt động theo cơ chế bộ mà chuyển thành văn phòng trực thuộc Bộ Y tế.

Trong khi đó, Bộ Những người yêu nước và Cựu chiến binh, hiện giữ địa vị hành chính như một cơ quan chính phủ cấp dưới bộ, sẽ được nâng cấp thành một bộ độc lập. Việc nâng cấp đồng nghĩa lãnh đạo của cơ quan này sẽ được tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định của nội các.

Ngoài ra, kế hoạch cải tổ cũng đề xuất việc thành lập một cơ quan mới cấp dưới bộ trực thuộc Bộ Ngoại giao, chuyên phụ trách các vấn đề và dịch vụ lãnh sự, trong đó tiếp quản các vấn đề mà bộ trên đang xử lý.

Cơ quan này cũng sẽ thực hiện các dự án mới, trong đó có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới và hệ thống giáo dục liên quan đến người Hàn Quốc ở nước ngoài.

Theo TTXVN