Truyền thông - nhân tố then chốt trong công tác phát triển đối tượng

Thứ Hai, 15-11-2021, 05:13

Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của ngành BHXH Việt Nam. Trong bối cảnh đó, cơ quan BHXH đã triển khai các giải pháp truyền thông, vận động linh hoạt góp phần bảo đảm việc thực hiện mục tiêu kép, vừa mở rộng diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa bảo đảm đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ĐÀO VIỆT ÁNH (trong ảnh) đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Phóng viên: Chính sách BHXH tự nguyện đang được đánh giá là có sự phát triển vượt bậc. Để có được kết quả tích cực này, đồng chí cho biết vai trò của truyền thông đối với công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện?

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh: BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, tạo điều kiện cho người lao động khu vực phi chính thức được tham gia vào lưới an sinh để khi họ hết tuổi lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2017, thời điểm trước khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28), số người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 200 nghìn người. Từ khi Nghị quyết số 28 được ban hành, số người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng, kể cả trong tình hình kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng toàn diện bởi dịch Covid-19. Cụ thể, năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 28, toàn quốc đạt hơn 277.000 người tham gia, tăng hơn 52.900 người (23,6%) so năm 2017. Năm 2019, con số này đã tăng lên gần 574.000 người, tăng 296.700 người (107,1%) so năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Và đến năm 2020, đã có hơn 1,128 triệu người, tăng gấp hai lần so năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, cao hơn 1,1% so chỉ tiêu năm 2021 Nghị quyết số 28 đặt ra.

Những kết quả tích cực trên cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị; cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ toàn ngành BHXH Việt Nam, trong đó công tác truyền thông chính sách BHXH giữ một vai trò quan trọng, góp phần đưa chính sách BHXH tự nguyện thật sự đi vào cuộc sống.

Xác định công tác truyền thông là "chìa khóa" để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia, thời gian qua, BHXH Việt Nam không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 và Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới". Theo đó, bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông BHXH, các hoạt động truyền thông của ngành BHXH Việt Nam được triển khai chuyên nghiệp, bài bản, linh hoạt, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông trên phạm vi toàn quốc.

Qua đó, công tác truyền thông đã trở thành cầu nối truyền tải, đưa các thông tin về chính sách BHXH tự nguyện đến với các tầng lớp nhân dân và người lao động; góp phần nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân, người lao động trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện; giúp người dân, người lao động nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện đối với bản thân và gia đình, từ đó tự giác tham gia như một nhu cầu tất yếu để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Phóng viên: Ngành BHXH Việt Nam đã có những đột phá gì trong công tác truyền thông, thưa đồng chí?

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh: Có thể khẳng định, ngành BHXH Việt Nam đã có những giải pháp đổi mới mang tính bước ngoặt trong công tác truyền thông, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đổi mới về nội dung truyền thông. Căn cứ vào từng nội dung truyền thông cụ thể để chuyển từ nội dung tuyên truyền, phổ biến (trích dẫn các văn bản) sang nội dung truyền thông ngắn gọn, súc tích (xây dựng các thông điệp truyền thông gần gũi, dễ nhớ); tăng cường truyền thông về các gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay, hữu ích trong thụ hưởng và thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…

Thứ hai, đổi mới về thời điểm truyền thông, tập trung đẩy mạnh truyền thông trước - trong - sau sự kiện/sự việc. Và thứ ba là, đổi mới về hình thức, kênh truyền thông. Đặc biệt trong giai đoạn này, linh hoạt ứng biến trước tình hình khó khăn do dịch Covid-19 tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tận dụng lợi thế của truyền thông trực tuyến, truyền thông hiện đại, ngành BHXH Việt Nam chủ động phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tăng cường công tác truyền thông qua kênh báo hình, báo nói và báo/tạp chí điện tử với số lượng, tần suất các tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày một tăng; đẩy mạnh việc sản xuất, đăng tải, phát sóng các thể loại báo chí hiện đại, như: Tọa đàm trực tuyến, bài Infographic, bài Megastory/Longform/E-magazine,... góp phần tạo sức hút và lan tỏa các chính sách an sinh xã hội tới đông đảo độc giả, khán, thính giả trên cả nước.

Cùng với đó, ngành chủ động trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường truyền thông trực tuyến phù hợp tình hình dịch Covid-19 tại từng địa phương và xu thế truyền thông hiện đại, bắt đầu sản xuất và phát hành các infographic, motion graphics và video lan truyền để truyền thông về quyền lợi, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, lan tỏa các thông điệp về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Đây được coi là một dấu ấn đổi mới nổi bật trong công tác sản xuất, phát hành sản phẩm truyền thông của ngành, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác truyền thông theo tinh thần Nghị quyết số 28, cũng như xu thế truyền thông mới trong thời đại số. Việc triển khai hình thức truyền thông trên mạng xã hội với các chương trình livestream tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của ngành được phát huy tối đa và hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động phức tạp trên cả nước, các hoạt động truyền thông trực tiếp phải hạn chế.

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những kết quả đạt được trong công tác truyền thông thời gian qua?

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh: Thời gian qua, để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhất là chính sách BHXH tự nguyện, ngành BHXH Việt Nam luôn bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông BHXH trên nguyên tắc truyền thông phải bảo đảm đúng và trúng nhóm người tiềm năng. Đồng thời, các hoạt động truyền thông của ngành BHXH Việt Nam luôn được quan tâm triển khai theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, linh hoạt, thân thiện…

Nhờ những kết quả tích cực nêu trên, trong 10 tháng đầu năm 2021, tuy công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của ngành gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng tính đến ngày 21/10, toàn quốc đã có 1,206 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 69% kế hoạch được giao, tăng 19.000 người so tháng 8/2021, tăng 77.800 người so cuối năm 2020 và tăng 361.000 người so cùng kỳ năm trước. Những con số này tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò "then chốt" của công tác truyền thông chính sách BHXH trong việc phát triển hiệu quả người tham gia BHXH tự nguyện thời gian qua.

Phóng viên: Cảm ơn những chia sẻ của đồng chí!

TÂM TRUNG (Thực hiện)