TP Hồ Chí Minh mở tài khoản và trả lương hưu qua thẻ ATM

Thứ Bảy, 23-10-2021, 13:39
Cán bộ hưu trí nhận lương hưu tại một điểm chi trả lương hưu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trong tháng 10/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh và hệ thống Bưu điện phối hợp ngân hàng mở tài khoản và cấp thẻ ATM cho người đang lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt.

Đây là việc cụ thể hóa chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đối với những trường hợp chưa nhận thẻ ATM, hoặc chưa hoàn tất thủ tục để được mở tài khoản ngân hàng, hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức nhận thì Bưu điện thành phố tiếp tục hỗ trợ người hưởng đăng ký thông tin, mở tài khoản ngân hàng, chuyển đổi hình thức nhận từ tiền mặt sang tài khoản ATM cho đến khi 100% người hưởng đủ điều kiện được mở tài khoản ngân hàng và nhận trợ cấp qua thẻ ATM. Thời gian thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng được áp dụng từ tháng 12/2021 trở đi.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2021, Bưu điện thành phố tổ chức phát thẻ ATM cho người hưởng, hướng dẫn người hưởng thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền mặt sang hình thức nhận bằng tài khoản. Trường hợp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng không thể mở được tài khoản (do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh nhân dân hết hạn…) thì tiếp tục chi trả bằng hình thức tiền mặt.

Cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hiện còn khoảng 96 nghìn người nhận lương hưu hằng tháng bằng hình thức tiền mặt.

QUÝ HIỀN