Tháng 2 sẽ có quy định bổ sung về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội của F0

Thứ Tư, 19-01-2022, 15:31
Xét nghiệm Covid-19 cho người lao động tại Bắc Giang. (Ảnh: Duy Linh)

Tháng 2 tới, Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động điều trị Covid-19 sẽ được ban hành.

Bộ Y tế đã có công văn về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19. Theo đó, dự kiến, Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT với các quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động điều trị Covid-19 sẽ được ban hành vào tháng 2/2022.

Trước đó, Bộ Y tế nhận được Công văn số 10/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản ánh, một số cơ sở y tế đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19 không đúng quy định, hoặc chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá dài ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Mặt khác, thời gian gần đây, Bộ Y tế cũng nhận được phản ánh, kiến nghị của một số Sở Y tế, tập thể, cá nhân đề nghị hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với F0 điều trị tại nhà. Qua đó, đề nghị Bộ Y tế xem xét công nhận công nhận “giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của chính quyền địa phương” cấp có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hoặc đề nghị Bộ Y tế công nhận các giấy tờ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã cấp cho người điều trị Covid-19 do các cơ sở điều trị người mắc Covid-19 cấp không đúng quy định của pháp luật thì vẫn có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó, có nội dung quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 100, Luật Bảo hiểm xã hội quy định Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm: “1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội”

Khoản 4, Điều 100, Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội…”.

Đối chiếu với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nêu trên, người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Hiện nay, các văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Đồng thời chưa có quy định chấp nhận những giấy tờ cấp chưa đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan bảo hiểm xã hội làm cơ sở quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội gặp một số vướng mắc do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh dịch  Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản Luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/Ủy ban Thường vụ Quốc hội15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định của pháp luật hiện hành khác, Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT để bảo đảm các quy định phù hợp tình hình thực tế. Dự kiến, Thông tư sẽ được ban hành vào tháng 2/2022.

Trong thời gian chờ các văn bản được các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Kể từ đầu dịch đến 16 giờ ngày 18/1/2021, Việt Nam có 2.062.128 ca mắc Covid-19, đứng thứ 28 trong số 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 20.895 ca nhiễm. Trong số này, có rất nhiều bệnh nhân là cán bộ, công chức-viên chức, người lao động.
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến ngày 18/1 là 35.972 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so tổng số ca nhiễm.
Riêng trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27/4/2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.055.722 ca. Trong đó, có 1.753.337 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

NGÂN ANH