Phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Sáu, 21-01-2022, 18:29
Toàn cảnh Lễ ký kết tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Trung Tâm)

Chiều 21/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong những năm qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và thân nhân. 

Thống kê cho thấy, từ năm 2017 đến năm 2021, các cơ quan, đơn vị của hai ngành phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với gần 6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Năm 2021, hai ngành đã tổ chức kết nối, chia sẻ thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, kết quả đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an thực hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hình mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, đồng thời nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai ngành, tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Trung Tâm)

Theo Quy chế, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện phối hợp triển khai một số nội dung như: trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và dân cư.

Thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, công nhân Công an, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, thân nhân công nhân Công an. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, những kết quả của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua có sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã giúp cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai các hoạt động nghiệp vụ một cách thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; giúp cải cách, giảm thủ tục, giấy tờ, thời gian và chi phí cho công dân khi tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao tính chính xác và năng lực quản lý dựa trên dữ liệu; tạo điều kiện tăng cường công tác thanh, kiểm tra điện tử; hạn chế gian lận, trục lợi trong đóng, hưởng các chế độ…

Để triển khai Quy chế đạt hiệu quả, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát nội dung Quy chế, phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa Quy chế thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, giúp hai ngành cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an cho biết, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, dự báo nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản sẽ làm gia tăng tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phát sinh nhiều vướng mắc trong việc giải quyết các chế độ cho người lao động. Tình hình tội phạm “hậu Covid-19” diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm liên quan đến hành vi chiếm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành ngày hôm nay sẽ “tạo cơ chế, hành lang quan trọng để chúng ta phối hợp toàn diện, có chiều sâu, thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trên tất các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai ngành”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh. 

Vì vậy, ngay sau khi ký kết Quy chế, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai ngành; các đơn vị được giao vai trò là cơ quan Thường trực của Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Quy chế trong toàn quốc để có các biện pháp, giải pháp xử lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Quy chế bao gồm 3 Chương, 9 Điều, quy định đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở tất cả các cấp.

NHẬT ANH