Phê duyệt hơn 3,72 triệu hồ sơ VssID hợp lệ

Thứ Ba, 27-04-2021, 10:49
Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: VSS).

Đến ngày 25-4, gần 4,5 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, với hơn 3,72 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt. 

Đây là thông tin từ Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2021 toàn ngành do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức ngày 27-4.

Trong năm 2020, ngành BHXH đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2020, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ngành, sự phối hợp tích cực của các ngành, các cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực của BHXH các tỉnh, thành phố, cùng vai trò tham mưu chủ động, kịp thời của Trung tâm Truyền thông, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của ngành đã được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất, kịp thời từ Trung ương đến địa phương.

Công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT luôn bám sát quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH và Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, nội dung, hình thức tuyên truyền về BHXH, BHYT (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1676)  ngày càng đa dạng, phong phú, từng bước được đổi mới phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền, từng giai đoạn phát triển của ngành và từng thời kỳ phát triển của đất nước. Các thông tin được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm theo sát các vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm tại từng thời kỳ và theo chủ đề, chủ điểm truyền thông của ngành đặt ra.

Ở Trung ương, BHXH Việt Nam đã phối hợp các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hơn 120 hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, tư vấn... để truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trực tiếp tới 24.000 lượt người tham dự; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thực hiện được gần 16.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục, chương trình,... phản ánh về công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)  và các hoạt động của ngành.

Tại địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp các sở ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức hơn 26.000 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại,... tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN cho khoảng hơn 1,4 triệu lượt người tham gia; tích cực phối hợp các cơ quan báo chí tại địa phương thực hiện hơn 100.000 tin, bài, phóng sự, các cuộc phỏng vấn, các phim tài liệu, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, đối thoại tư vấn trực tiếp, chương trình truyền hình về BHXH, BHYT.

Sang năm 2021, công tác truyền thông cũng đã được triển khai một cách tích cực, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt công tác truyền thông về ứng dụng VssID - BHXH số đã được cơ quan BHXH các cấp triển khai một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Tính đến ngày 25-4-2021, đã có gần 4,5 triệu lượt tải, cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng, với hơn 3,72 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 14,665 % so với tổng chỉ tiêu được giao theo kế hoạch của BHXH Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2021 có gần 25,4 triệu người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Kết quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận và niềm tin cho người dân trong việc thực thi chính sách, pháp luật, từ đó tích cực tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát triển chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo Quyết định số 1676 phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền. Cần tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp vào các nhóm đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua tăng cường các hình thức tuyên truyền tại cơ sở đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động.... Đồng thời, quyết liệt triển khai, vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh truyền thông, vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia.

Đến hết quý 1 năm nay, số người tham gia BHXH là gần 16 triệu người, đạt 32,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, có gần 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, lần lượt giảm 1,05% và 2,17% so với hết năm 2020.

BH thất nghiệp gần 13,2 triệu người, đạt 26,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 1,15% so với hết năm 2020.

BHYT gần 87 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,9% dân số, giảm 1,24% so với hết năm 2020.

NGÂN ANH