Phấn đấu cuối năm 2021 có hơn 25 triệu người sử dụng ứng dụng VssID

Thứ Hai, 10-05-2021, 02:01

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Văn bản số 1170/BHXH-TÐKT phát động phong trào thi đua ngành BHXH Việt Nam quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai VssID - BHXH số. Theo đó, phong trào thi đua đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt hơn 25 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động (ứng dụng VssID).

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cấp ủy đảng và tổ chức đoàn thể đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân do cơ quan BHXH các cấp thực hiện tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc do người tham gia trực tiếp thực hiện tại cơ quan BHXH, giúp người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được tiếp cận và sử dụng ứng dụng, đồng thời, bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.

Tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền thường xuyên và cao điểm về mục đích, ý nghĩa tiện ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên các phương tiện thông tin đại chúng trên phạm vi cả nước.

PV