Khoảng 95,4% học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 07-12-2021, 20:03

Đến hết ngày 3/12, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên trên cả nước đạt 95,4%.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 3/12, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên trên toàn quốc đã đạt 95,4%.

Cùng với quá trình thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động của các trường học dần đi vào ổn định. Công tác thu bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên cũng đang được Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực triển khai.

Theo số liệu từ Ban Quản lý thu-Sổ, thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), cả nước hiện có 19,71 triệu học sinh-sinh viên. Trong số này, có 18,79 triệu em đã tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 95,4%.

Cụ thể, tỷ lệ tham gia của nhóm học sinh đạt 96%, tương ứng với hơn 17 triệu em, tại hơn 27 nghìn trường học.

Với nhóm sinh viên, tỷ lệ tham gia đạt khoảng 92,3%, tương ứng với 1,76 triệu em tại 923 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Nổi bật là 5 tỉnh, thành phố đã đạt 100% bao phủ với nhóm học sinh-sinh viên. Đó là các địa phương Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn.

Năm học 2020-2021, cả nước đã có khoảng hơn 18 triệu học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt hơn 97%, tăng 1,6% so năm học 2019-2020. Trong đó, có hơn 14,5 triệu tham gia theo diện học sinh-sinh viên và 3,5 triệu tham gia theo nhóm khác như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...

Tại các tỉnh, thành phố khác, công tác này cũng đang được triển khai một cách khẩn trương. Số liệu từ Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ cho thấy, chỉ trong tuần vừa qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tăng thêm hơn 83 nghìn em tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có 70.277 học sinh và 13.126 sinh viên 

Tại các thành phố lớn có đông học sinh-sinh viên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế với nhóm này cũng khá tích cực. Tại Hà Nội, tỷ lệ tham gia đạt khoảng 98%, Thành phố TP Hồ Chí Minh đạt bao phủ 95,4%, Đồng Nai đạt bao phủ 99,2%,  Nghệ An đạt bao phủ 93%, Thanh Hóa đạt 89,1%…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ, dư địa tăng trưởng bảo hiểm y tế với nhóm học sinh-sinh viên còn tương đối lớn; theo đó, còn khoảng 914.950 học sinh-sinh viên chưa tham gia.

Trong tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tiếp tục khẩn trương triển khai các giải pháp để tăng cao hơn nữa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế với nhóm này, phấn đấu đạt bao phủ 100%.

Thực tế trong khoảng 6 tháng vừa qua cũng cho thấy, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và nhất là thực hiện Quyết định 861-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, một lượng lớn người dân không còn thuộc diện được hỗ trợ tham gia nên tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên cả nước nói chung và tại một số địa phương giảm mạnh. Để bù đắp số giảm này, nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng bảo hiểm y tế trở lại đang được Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt, trong đó, nhóm học sinh-sinh viên được cần được chú trọng hơn cả.

Theo ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu-Sổ, thẻ (bảo hiểm xã hội Việt Nam), thời gian còn lại của năm 2021, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần tập trung vào việc phát triển các nhóm có tiềm năng cao để gia tăng số tham gia bảo hiểm y tế, qua đó đạt mục tiêu tăng trưởng của năm nay. Trong đó, nhóm học sinh-sinh viên nên được ưu tiên tập trung phát triển trong bối cảnh hiện nay. Nếu thực hiện hiệu quả và đạt bao phủ 100% với nhóm học sinh-sinh viên, số tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước sẽ tăng thêm gần 1 triệu người.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên trong năm học này, không thay đổi. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở,(tương đương với 4,5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng/ học sinh/ tháng. Mức đóng cho 1 năm là 804.600 đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Học sinh-sinh viên chỉ đóng 70% mức đóng. Như vậy, số tiền thực tế mà mỗi học sinh-sinh viên sẽ đóng là 46.935 đồng/tháng, tương đương với 563.220 đồng/năm.

Trong năm 2020, hơn 6,8 triệu lượt học sinh-sinh viên đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả gần 2.300 tỷ đồng.

HÀ DUNG