Hà Nam cơ bản hoàn thành chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Thứ Bảy, 13-11-2021, 16:31
Người lao động đến làm thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nam có 3.110 đơn vị và 128.652 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiêp. Dự kiến được giảm đóng (từ 10/2021 đến 30/9/2022) là 2.774 đơn vị, số tiền dự kiến giảm là 73.018.132.176 đồng. Đã thực hiện giảm cho 2.710 đơn vị, gồm 125.399 người, với số tiền đã giảm là hơn 9 tỷ đồng /tháng.

Số người lao động đã giải quyết hỗ trợ tính đến ngày 12/11 là 123 nghìn. Trong đó, số người đang tham gia là 118 nghìn, bằng 94%/tổng số người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ; số người đã nghỉ việc, bảo lưu là gần 5.000 người với tổng số tiền là 284 tỷ đồng.

ĐÀO PHƯƠNG