Gần 1,5 triệu người ở Hà Nội đã được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thứ Bảy, 13-11-2021, 14:10
Sản xuất hàng may mặc tại Tổng công ty May 10 (Ảnh: Duy Linh).

Đến ngày 12/11, Hà Nội đã chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 1,5 triệu lao động, với kinh phí hỗ trợ xấp xỉ 3.600 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tính đến ngày 12/11, Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết hỗ trợ chi cho 1.469.279 lao động trong đó chi trả cho 1.395.111 lao động đang tham gia và 74.168 lao động dừng tham gia (bảo lưu) với số tiền chi hỗ trợ là 3.587 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng khuyến cáo, hiện nay còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động (cập nhật đúng, đủ thông tin về số tài khoản ngân hàng, số điện thoại...) thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ.

Bên cạnh đó, vẫn còn lượng lớn người lao động đã dừng tham gia còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa thực hiện thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ hoặc phải bổ sung, điều chỉnh thông tin để bảo đảm đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.

Để người lao động sớm nhận được hỗ trợ đồng thời bảo đảm chi đúng đối tượng, đúng mức hỗ trợ và không để bỏ sót người được nhận hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản gửi tới UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố đề nghị đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn phổ biến, thông tin đến từng thôn, xóm, tổ dân phố về thời hạn nộp hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 để người lao động biết và liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết.

Sau thời điểm 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ phải tự đi làm thủ tục

Theo quy định tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30/11/2012, trong trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ, họ sẽ phải tự thực hiện thủ tục, tương tự như người lao động đã dừng tham gia và đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp, để được nhận hỗ trợ.

Như vậy, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp cần hết sức lưu ý mốc thời gian trên. Các đơn vị sử dụng lao động phải khẩn trương gửi lại danh sách đã rà soát và cập nhật thông tin đúng, đủ tới cơ quan bảo hiểm xã hội để người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp một cách thuận lợi nhất; hạn chế việc để người lao động phải tự thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ.

Cũng theo quy định tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp, cần làm thủ tục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ. Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 20/12/2021. Thời gian hoàn thành chi trả hỗ trợ chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Đây cũng là hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc hoặc người lao động đang làm việc nhưng chưa nhận được tiền sau ngày 30/11/2021 phải tự đi làm thủ tục.

Như vậy, người lao động cần lưu ý mốc thời gian này. Trong trường hợp hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ, người lao động chắn chắn sẽ nhận được tiền hỗ trợ chậm nhất vào thời điểm này.

Còn thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến ngày 12/11, toàn thành phố đã quyết định hỗ trợ tiền mặt và cho vay 4,82 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tổng kinh phí 5.321,8 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là hơn 4.904,2 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa đạt hơn 408,6 tỷ đồng.

Cụ thể, các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ hơn 1,89 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ và

Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội với kinh phí 1.214,8 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ hơn 1,85 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh với kinh phí 1.158,5 tỷ đồng. 

Các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ cho 291.813 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 303,43 tỷ đồng theo chính sách đặc thù cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố.
 

HÀ DUNG