Bốn ngành liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp mã số BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn

Chủ Nhật, 18-10-2020, 21:37
Cán bộ Bộ phận một cửa UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa: ANH VŨ

Các cơ quan đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về lao động; bảo hiểm xã hội; thuế sẽ cùng phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp từ ngày 15-10.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp (DN), chi nhánh, văn phòng đại diện (VPĐD), khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), đăng ký sử dụng hóa đơn của DN. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15-10.

Đối tượng áp dụng là: Người thành lập DN, DN đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD theo quy định của Luật DN; Cơ quan ĐKKD cấp tỉnh theo quy định tại Luật DN và văn bản hướng dẫn thi hành; Cơ quan quản lý nhà nước về lao động; Cơ quan BHXH; Cơ quan thuế; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phối hợp, liên thông trong giải quyết thủ tục đăng ký thành lập DN, đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của DN.

Cơ quan ĐKKD là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập DN, đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH, đăng ký sử dụng hóa đơn của DN.

Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước quy định tại các Điều 5, 6, 7 và 8 Nghị định này được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan BHXH, cơ quan thuế không yêu cầu DN, chi nhánh, VPĐD cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, các thông tin về đăng ký DN đã được chia sẻ từ cơ quan ĐKKD trừ tên, mã số DN, chi nhánh, VPĐD khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Sau khi cấp đăng ký thành lập DN, chi nhánh, VPĐD, cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, nghề kinh doanh, phương thức đóng BHXH của DN, chi nhánh, VPĐD cho cơ quan BHXH.

Khi có sự thay đổi nội dung đăng ký DN, chi nhánh, VPĐD, cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD cho cơ quan BHXH.

Mã số DN, mã số chi nhánh, VPĐD được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia BHXH.

Khi DN, chi nhánh, VPĐD đóng BHXH, cơ quan BHXH chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng BHXH cho cơ quan ĐKKD để thực hiện quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập.

Cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin về tên, mã số, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của DN, người đứng đầu chi nhánh, VPĐD, ngành, nghề kinh doanh chính và tổng số lao động dự kiến của DN, chi nhánh, VPĐD được thành lập trên địa bàn cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với DN trong khu công nghiệp) nơi DN, chi nhánh, VPĐD đặt trụ sở và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phục vụ quản lý nhà nước về lao động.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập DN, chi nhánh, VPĐD đã hợp lệ, cơ quan ĐKKD chia sẻ thông tin đăng ký thành lập của DN, chi nhánh, VPĐD và thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn của DN, chi nhánh cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế chia sẻ thông tin về mã số DN, mã số chi nhánh, VPĐD, phân cấp cơ quan thuế quản lý trực tiếp được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan ĐKKD.

Trên cơ sở thông tin do cơ quan thuế phản hồi, cơ quan ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD và Thông báo về cơ quan thuế quản lý cho DN, chi nhánh, VPĐD.
DN, chi nhánh có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam chia sẻ thông tin về tình hình thay đổi và tăng, giảm lao động của DN, chi nhánh, VPĐD cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2020.

HÀ DUNG