Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2026

Thứ Tư, 25-05-2022, 17:32
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tại Lễ ký kết. (Ảnh: Thành Đạt)

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2026”.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2026 -0
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ ký kết. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Là những chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng luôn là nguồn đề tài phong phú, đa dạng, phù hợp với nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng.

Có thể thấy, thông qua công tác truyền thông, thời gian qua, các tầng lớp nhân dân, người lao động cũng như người sử dụng lao động đã ngày càng nâng cao nhận thức, hiểu biết, chia sẻ và đồng tình ủng hộ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Những tác động tích cực của thông tin báo chí là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết, khách quan phải tổ chức tốt hơn công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng chia sẻ, trong nhiều năm qua, Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là trên các ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân điện tử, Truyền hình Nhân Dân… Báo Nhân Dân, với lợi thế độ phủ sóng lớn đến các vùng miền xa xôi trên cả nước, với nội dung thông tin chính xác, mang tính định hướng cao, có trách nhiệm… đã thực hiện tốt vai trò là “cầu nối tuyên truyền” đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống. Đồng thời, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước; cổ vũ, động viên nhân dân và người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ truyền thông đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan báo chí nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng, truyền thông phải được xem là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả việc gia tăng số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện…. Đó cũng là tiếng nói phản biện và giám sát để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ luôn xác định báo chí là “cánh tay nối dài” trong công tác tuyên truyền chính sách; tập trung ưu tiên nguồn lực hợp lý để thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí; để ngày càng có nhiều đổi mới trong hoạt động truyền thông. Việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào chiều sâu và đạt được kết quả bền vững.

Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2026 -0
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Lễ ký kết. 

Phát biểu tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết, hệ thống chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được hoàn thiện, theo hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và mở rộng quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách. Số người tham gia tiếp tục tăng trưởng mạnh qua các năm.

Cụ thể, tính đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 16,5 triệu người, đạt 33,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là gần 15,1 triệu người (gấp 1,25 lần so với năm 2015), số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ gần 218 nghìn người vào năm 2015 lên 1,45 triệu người vào năm 2021 (tăng hơn 6,65 lần so với năm 2015), đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, vượt 1,96% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 88,8 triệu người (tăng gần 1,27 lần so với năm 2015), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Cùng với đó, chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được cải thiện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với người tham gia. Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thủ tục hành chính được cải cách triệt để gắn với đẩy nhanh chuyển đổi số. Qua đó, chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách.

Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2026 -0
Đại diện lãnh đạo hai cơ quan tại Lễ ký kết. 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh  cho biết, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn xác định công tác thông tin, truyền thông, trong đó có công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội. Việc phối hợp đã có nhiều đổi mới trong tổ chức thực hiện và đi vào thực chất, nhằm từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời, để người dân, doanh nghiệp hưởng thụ đầy đủ các chính sách theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, góp phần bảo đảm các quyền lợi an sinh xã hội cho nhân dân.

Giai đoạn 2015-2020, Báo Nhân Dân đã xuất bản hơn 270 chuyên trang “Bảo hiểm xã hội và cuộc sống”, gần 1.600 tin, bài viết, tọa đàm trên báo in, báo điện tử; phát sóng hơn 500 tin, phóng sự, chương trình, chuyên đề trên Truyền hình Nhân Dân để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân về các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Nhờ vậy, giúp cho bạn đọc và nhân dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, lợi ích và giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức, thực hiện chính sách trên toàn quốc.

Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Báo Nhân Dân và Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn được tiến hành chủ động, kịp thời, hiệu quả. Nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp, có tính thuyết phục theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Báo Nhân Dân luôn xác định, công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tờ báo dành sự quan tâm, đã đổi mới nội dung, hình thức các chuyên mục, tin, bài trên các ấn phẩm báo in; nâng cao chất lượng nội dung, phát huy hiệu quả các hình thức thông tin hiện đại trên báo điện tử; tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, ưu tiên các khung giờ thu hút nhiều khán giả trên kênh sóng Truyền hình Nhân Dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nêu rõ, Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa hai cơ quan được xây dựng nhằm cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới… Đồng thời, tiếp nối sự phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2016-2020 và phản ánh những phát sinh đòi hỏi thực tiễn hiện nay. Việc triển khai đầy đủ các nội dung phối hợp sẽ giúp các chi bộ, tổ chức, doanh nghiệp, đảng viên và nhân dân có thể hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chính sách này, tạo sự đồng thuận nhằm sớm hoàn thiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm tốt mọi quyền lợi an sinh cho nhân dân.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng, hai cơ quan sẽ triển khai thành công Quy chế phối hợp, mang lại hiệu quả cao hơn nữa, góp phần để ngày càng có nhiều người dân, người lao động tham gia vào lưới an sinh được bảo đảm an sinh xã hội như mục tiêu của Đảng đề ra.

NGÂN ANH, Ảnh: THÀNH ĐẠT