21 thủ tục hành chính bổ sung thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Thứ Tư, 01-12-2021, 15:56
Sản xuất an toàn tại tmột công ty “ba tại chỗ” ở Đồng Nai (Ảnh minh họa: Thiên Vương).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố 21 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23.

Cụ thể, các nhóm thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gồm: Hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Danh sách người lao động ngừng việc; Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động chấm bị dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp); Đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động; Đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (Áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP); Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động); Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Nhóm thủ tục hành chính về chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm có: Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động; Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đề nghị xác nhận để tham gia đào tạo; Đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Nhóm thủ tục hành chính về chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em: Danh sách F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế; Danh sách trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện F0, F1 được hỗ trợ; Danh sách F0, F1, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi nhận hỗ trợ.

Nhóm thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức nghệ thuật và hộ kinh doanh: Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ; Đề nghị hỗ trợ của người lao động là hướng dẫn viên du lịch; Đề nghị hỗ trợ (Dành cho hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế).

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 23/11, các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai trên toàn quốc đạt hơn 28,4 nghìn tỷ đồng. Gói an sinh này đã hỗ trợ hơn 28 triệu đối tượng.

XUÂN ANH