Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18

NDO -

NDĐT - Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng hội nhập, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nền nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn theo hướng công nghiệp hóa, đầu tư phát triển văn hóa - xã hội và hệ thống đô thị tương xứng với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Đại hội đề ra ba nhiệm vụ đột phá: Đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực có tầm cỡ quốc gia, quốc tế; phát triển nhanh các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện. Đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 22%/năm; đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt trên 120 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng (khu vực nông thôn đạt 65 triệu đồng); tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trên 90%; nông, lâm nghiệp, thủy sản dưới 10%. Thu ngân sách trên địa bàn trên 46 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 24 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD... Giá trị sản xuất đạt 140 triệu đồng/ha; tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 60% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp; độ che phủ rừng trên 55%; trên 50% số xã và ba đến bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh...

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập hợp, động viên, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Chú trọng thành lập, xây dựng, củng cố các chi bộ, Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 người; bầu 21 đồng chí chính thức và hai đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Lê Đình Sơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.