Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Thứ Hai, 03-05-2021, 15:49
Các sinh viên trải nghiệm Dự án thiết kế máy sát khuẩn tay tự động - một sản phẩm tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020. Ảnh: NGUYỄN HOÀI

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS - SV) khởi nghiệp đến năm 2025”.

Đề án nhằm nâng cao nhận thức của HS - SV về khởi nghiệp, giúp HS - SV chủ động tiếp cận hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường. Cùng với đó, hướng dẫn các cơ sở GD&ĐT triển khai có hiệu quả các mô hình hỗ trợ HS - SV khởi nghiệp trong các cơ sở GD&ĐT; lựa chọn các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng trong toàn ngành; chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các sở GD&ĐT xây dựng môi trường trải nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho HS - SV dựa trên hoạt động kết nối với các đối tác, doanh nghiệp.

Theo đề án, cuộc thi “HS - SV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 4 - 2021 sẽ được tổ chức để tuyên dương các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, các dự án khởi nghiệp xuất sắc của HS - SV tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HS - SV lần thứ 4. Đề án cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp; phối hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, kết nối, các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của khối HS phổ thông tham dự cuộc thi khởi nghiệp quốc tế. 

Được biết, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp Bộ KH&ĐT và các cơ sở đào tạo, hoàn thiện mô hình trung tâm hỗ trợ HS - SV khởi nghiệp, tạo không gian dùng chung cho HS - SV tại các cơ sở đào tạo.

.