Cần chiến lược xét nghiệm theo các kịch bản khác nhau

PHẠM PHƯỜNG
Thứ Hai, 25-10-2021, 17:09

Chính phủ đã ban hành các quy định mới liên quan phòng, chống dịch. Tuy nhiên, dư luận hiện vẫn đang băn khoăn là Bộ Y tế đã có hay chưa các giải pháp đồng bộ để triển khai các kịch bản khác nhau theo yêu cầu của Chính phủ.

Về vấn đề xét nghiệm, sau hàng loạt ý kiến về giá sản phẩm, về sự lúng túng thiếu sinh phẩm xét nghiệm khi có các tình huống cần triển khai xét nghiệm, chất lượng xét nghiệm, nguồn nhân lực phục vụ và các giải pháp tránh lây nhiễm..., rất cần Bộ Y tế ban hành thêm các hướng dẫn để rút kinh nghiệm các vấn đề cũ đã làm.

Đối với giá sinh phẩm xét nghiệm, cần thông báo rộng rãi cho các nhà sản xuất trong nước và quốc tế, nhất là các doanh nghiệp đã được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Về số lượng test kháng nguyên và PCR cần chuẩn bị dự phòng tối thiểu cho toàn quốc để triển khai các xét nghiệm khi có các tình huống phát sinh xảy ra hoặc các xét nghiệm hiện tại vẫn phải làm khi phải đi công tác, phải test khi nghi ngờ hoặc kiểm tra dự phòng phát sinh, rất cần Bộ có tổng hợp thông tin để thống nhất kế hoạch.

Hiện tại, nhiều người đã biết giá của các loại PCR có chất lượng tốt, chỉ hơn 1 tiếng có kết quả, sản xuất tại các nước G7 chỉ dưới 100 nghìn đồng, trong khi đó giá dịch vụ hiện nay tại Việt Nam vẫn là hơn 700 nghìn đồng và thời gian nhanh nhất cũng 5 - 6 tiếng.

Bên cạnh giá xét nghiệm và số lượng cần chuẩn bị dự phòng, cần làm rõ để các địa phương có thể yên tâm trong việc mua sắm, đấu thầu các sinh phẩm xét nghiệm, tránh việc lo sợ quanh năm không mua sắm dự phòng và chỉ trông chờ vào nguồn tài trợ của các doanh nghiệp cũng là điều rất cần thiết.

.