Hỏi & Đáp

Thứ Tư, 13-11-2019, 14:16

Bạn đọc:

Xin hỏi Thời Nay, những loại xe nào bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình (GSHT)? Xe ô-tô cá nhân có nằm trong trường hợp bắt buộc phải gắn hay không? Nếu những phương tiện không chấp hành thì sẽ bị xử phạt như thế nào? (Nguyễn Hoàng, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Thời Nay:

Tại Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô phải bảo đảm phương tiện kinh doanh vận tải và phải gắn thiết bị GSHT của xe theo quy định của Chính phủ.

Mặt khác, Điều 14 Nghị định 86/2014 cũng quy định rõ xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô-tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô-tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị GSHT.

GSHT là thiết bị điện tử, gắn trực tiếp vào các phương tiện vận tải nhằm cung cấp các thông tin về xe và người lái như vị trí, vận tốc, thời gian xe, hành trình… Việc lắp đặt thiết bị vào xe vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh của chủ sở hữu, vừa là cơ sở để cơ quan chức năng quản lý phương tiện, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, trật tự giao thông. GSHT khi lắp phải bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Khi gắn, thiết bị định vị phải có đầu đọc thẻ và thẻ định danh để quản lý lái xe.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì xe ô-tô sử dụng cá nhân không thuộc trường hợp phải gắn thiết bị GSHT mà chỉ có xe đưa vào sử dụng để kinh doanh vận tải mới bắt buộc.

Trường hợp không chấp hành, sẽ phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa không gắn thiết bị GSHT của xe hoặc gắn nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

.