Hiểu hơn để có chính sách hay

QUANG HƯNG
Thứ Sáu, 26-11-2021, 15:47

Vấn đề hỗ trợ, đồng hành với văn nghệ sĩ trẻ nói chung, người viết trẻ nói riêng đã được bàn nhiều trên các diễn đàn văn nghệ qua nhiều năm. 

Thực tế đang tiếp tục đặt ra câu chuyện này với đòi hỏi cấp thiết hơn, trong hoàn cảnh mà việc sáng tác, đời sống của người viết trẻ đứng trước nhiều tác động lớn từ xã hội. Trong đó có những biến động dữ dội như dịch Covid-19. Và nhiều nữa, những thực trạng về tự nhiên, môi trường, văn hóa, đạo đức xã hội, nhu cầu công ăn việc làm, ổn định đời sống…

Nhưng cùng với đó, còn có những gợi mở đặc biệt trong bối cảnh mới. Đó là, ngoài mong muốn được chú trọng mời gọi, kết nối, kiến tạo để góp mặt vào các hoạt động văn chương, thì người viết trẻ thế hệ mới đang cho thấy sự chủ động, tích cực và táo bạo hơn khi khai thác, quy tụ và kiến tạo cho mình, cho đồng nghiệp những con đường mới trong việc sáng tác, quảng bá, thể hiện tài năng. Và qua đó, kiếm tìm lực lượng độc giả, lan tỏa tiếng nói văn chương vào đời sống, từng bước củng cố những điều kiện thiết thực về uy tín, nghề nghiệp, đời sống. Đây là những nét mới đáng ghi nhận, đáng chú ý và đáng tôn trọng đối với hội nghề nghiệp, các cơ quan nhà nước về văn hóa văn nghệ trong việc củng cố, xây dựng chính sách hỗ trợ, đồng hành, thúc đẩy tài năng văn học trẻ, khơi gợi năng lực viết văn trẻ một cách phù hợp, linh hoạt. 

Trước mắt các cơ quan, tổ chức đang hình thành rõ hơn một đội ngũ cầm bút trẻ trung, năng động, thích ứng linh hoạt, đa dạng với thời cuộc, hoàn cảnh. Bởi thế, sự phát triển của chính sách, việc gây dựng các hoạt động, kỳ cuộc văn chương để mời gọi người trẻ tham dự, hỗ trợ người trẻ trên hành trình sáng tạo, cũng cần được củng cố bằng những cách nhìn mới, tư duy mới. Đặc biệt, căn cứ từ nhiều  điều kiện thực tế của sự phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu văn hóa, hội nhập quốc tế, xã hội thông tin, phát triển không gian mạng… Căn cứ từ chính sự kết nối, đối thoại, đón nhận nhiều hơn của hội nghề, các cơ quan chức năng về văn hóa, văn học nghệ thuật với đội ngũ viết trẻ, để lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu hơn.

Thậm chí, rất cần đón nhận chính ý tưởng, sáng kiến, kiến nghị của các tài năng trẻ, người viết trẻ trong việc phát huy chính sách, tạo lập cơ chế phù hợp cho họ trong quá trình sáng tạo, đổi mới văn học, nhập cuộc và đồng hành cùng xã hội. Và rộng hơn, không chỉ cho người trẻ, mà cho việc xây dựng xã hội, con người văn hóa, văn minh.  

.