Tấm gương soi

TUẤN PHONG
Thứ Hai, 07-09-2020, 15:09

Cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời” của TS Trần Viết Hoàn do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành. Tác giả đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng kính yêu vì điều may mắn lớn nhất của ông là từ năm 1966 đến 1969 với nhiệm vụ làm người lính công an trực tiếp bảo vệ nên được ở gần Người. Rồi vào các năm từ 1988 đến 2004, ông được cử giữ chức vụ Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 

Cuốn sách gồm 36 bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ cũng như sinh hoạt đời thường của Người. Đây là những bài viết, bài tham luận của tác giả đã được đăng trên các báo, tạp chí và hội thảo khoa học. Qua những bài viết này, TS Trần Viết Hoàn mong muốn giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài nước những phẩm chất và giá trị cao quý thể hiện qua cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách cho thấy, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng, nên suốt đời Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân ta. Đối với bản thân, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức. Như tác giả đã viết: “Suốt đời Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp “cần, kiệm, liêm, chính” và “chí công vô tư”. Đồng thời, Người luôn lấy tám chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân”.

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua những dòng tâm sự của tác giả, người đọc càng thêm thấu hiểu đạo đức cao quý cùng tấm gương sáng ngời của Bác Hồ kính yêu: “Người thật sự là thần tượng của nhân dân. Người luôn xuất phát từ tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, vừa bằng kiến thức uyên bác, kinh nghiệm và tài nghệ của mình, vừa bằng sự tận tâm và liêm khiết để giành sự kính trọng và biết ơn của nhân dân. Thực tế của thế kỷ qua có thể khẳng định rằng: Khó có thể có được một người khác như Bác Hồ ở thời đại chúng ta cũng như trong các thế hệ mai sau. Người thật sự là một người của tất cả các thời đại với ý nghĩa đầy đủ nhất của nó. Trong suốt hơn 60 năm của một cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió, Bác Hồ giành được sự kính trọng và yêu mến rộng rãi, bởi chính Người là hiện thân của những phẩm chất, đạo đức cao đẹp”. 

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại. Người mãi mãi là tấm gương soi cho tất cả chúng ta, các thế hệ người Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau. 

.