Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số

Thứ Năm, 06-05-2021, 15:26

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8-2021.

Theo Bộ TT&TT, Việt Nam là thị trường lớn, nhiều tiềm năng cho các mô hình kinh doanh mới. Với dân số đông, đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, đặc biệt lực lượng lao động cùng số người dùng internet và điện thoại thông minh tăng nhanh sẽ tạo nên những thị trường hấp dẫn cho kinh tế số. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, kinh tế số và xã hội số Việt Nam cũng đang đối mặt với những bất cập, hạn chế và thách thức đặt ra yêu cầu cấp thiết cần có chiến lược để định hướng, dẫn dắt của Chính phủ. Chính vì thế, việc xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số sẽ là căn cứ huy động rộng rãi nguồn lực của các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc. 

.