Việt Nam duy trì triển vọng phục hồi kinh tế tích cực

Thứ Năm, 18-03-2021, 15:06
Ảnh: LV

Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3-2021, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, sự phục hồi kinh tế trong nước đang đi đúng hướng khi sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng dương trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ ba.

Việc nhanh chóng kiểm soát đợt bùng phát dịch Covid-19 mới vào cuối tháng 1-2021 đã giúp duy trì triển vọng phục hồi kinh tế tích cực của Việt Nam trong năm 2021. 

Theo WB, Chính phủ có thể sẽ cần có thêm những can thiệp về chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi nhu cầu của khu vực tư nhân.

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu của Chiến lược nhằm phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững, thật sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia KTTT, hợp tác xã (HTX); không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với hai triệu thành viên, 45.000 HTX với tám triệu thành viên, 340 liên hiệp HTX với 1.700 HTX thành viên. 

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI ước đạt 37,01 tỷ USD 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa của doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2 ước đạt 7,91 tỷ USD, tăng 5,3% so kỳ 1 của tháng. Tính chung trong hai tháng đầu năm, riêng DN FDI đạt 37,01 tỷ USD, tăng 32,1% so cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng KNXK của cả nước. Trong hai tháng đầu năm 2021, tỷ trọng đóng góp vào KNXK cả nước của DN FDI tăng thêm 4,1 điểm phần trăm so thời điểm kết thúc năm 2020 (từ 71,8% lên 75,9%).

Thí điểm đăng ký thuế lần đầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, ngành thuế đang thí điểm thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP Đà Nẵng. Thời gian thí điểm từ ngày 25-2 đến 30-6-2021 và sẽ báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai trên diện rộng từ ngày 1-7-2021. Đây là dịch vụ đăng ký thuế mới mà người nộp thuế thực hiện qua CDVCQG có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó trong thời gian tới ngành thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ về dịch vụ thuế điện tử để người nộp thuế hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ.

.