Từ ngày 1-3, tiền sử dụng đất phải thực hiện theo giá mới

Thứ Năm, 25-02-2021, 15:56

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội, từ ngày 1-3-2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Cụ thể, theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1-3-2016 mà chưa thanh toán, thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đến hết ngày 28-2-2021. Trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28-2-2021 thì sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Giá đất của năm 2021 trở đi cơ bản cao hơn giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Tháng 1, giải ngân đầu tư công ước đạt 15.000 tỷ đồng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 1-2021, ước giải ngân năm 2020 đạt 452.400 tỷ đồng, bằng 96,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây (năm 2019 đạt 76,75%). Số vốn kế hoạch năm 2021 các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương đã giao chi tiết cho các dự án đạt 89% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương các năm trước. Ước giải ngân tháng 1-2021 ước đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 3,25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ đạt 0,95%).

.