Sẽ trình các nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán (sửa đổi) ngay trong năm 2020

Thứ Hai, 16-12-2019, 15:58

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 26-11-2019, với 92,13% số đại biểu QH tán thành, QH khóa XIV đã thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi). Luật gồm 10 chương, 135 điều với nhiều điểm mới nổi bật.

Theo đó, về quản lý nhà nước, luật đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính, UBCKNN bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng. Với các quy định tại luật, UBCKNN đã có đầy đủ thẩm quyền để quản lý, giám sát toàn diện hoạt động về chứng khoán và TTCK, qua đó, tạo động lực thúc đẩy TTCK tiếp tục phát triển một cách bền vững.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Do vậy, để luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngay trong năm 2020, UBCKNN sẽ tham mưu trình Bộ để trình Chính phủ ban hành bốn nghị định và Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hơn 10 thông tư quy định chi tiết.

VBMA tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ IV

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), đại hội nhiệm kỳ IV VBMA đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ IV, gồm 23 thành viên là đại diện đến từ các ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán... Theo định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV, VBMA sẽ tập trung triển khai các hoạt động tham gia hiệu quả vào sự phát triển của thị trường vốn theo chiều sâu, thúc đẩy sự gắn kết hiệu quả giữa thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường các sản phẩm tài chính phái sinh, thị trường cổ phiếu…

.