Ngân sách năm 2020 ước hụt hơn 189.200 tỷ đồng

Thứ Năm, 22-10-2020, 17:09

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, dự toán NSNN và phương án phân bổ NST.Ư năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025,  Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ước cả năm 2020, thu NSNN đạt 1.323.100 tỷ đồng, hụt 189.200 tỷ đồng (giảm 12,5%) so dự toán.

Về chi NSNN, ước thực hiện tổng chi NSNN năm 2020 là 1.686.200 tỷ đồng, giảm 60.890 tỷ đồng (giảm 3,5%) so dự toán. Bội chi NSNN năm 2020 ước khoảng 4,99% GDP, tăng 1,55% so dự toán.

Thu nộp ngân sách 15.679 tỷ đồng từ chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), trong quý III - 2020, các lực lượng chức năng (LLCN) cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 63.100 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gần 4.400 tỷ đồng, khởi tố 369 vụ với 454 đối tượng. Lũy kế chín tháng năm 2020, các LLCN cả nước đã phát hiện, xử lý gần 138.400 vụ việc vi phạm, thu nộp NSNN gần 15.679 tỷ đồng (tăng 26,5% so cùng kỳ năm 2019), khởi tố 1.497 vụ với 1.800 đối tượng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 413 tỷ USD

Thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, nửa đầu tháng 10-2020, kim ngạch xuất nhập khẩu (KNXNK) cả nước đạt 24,65 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (XK) đạt 12,72 tỷ USD, nhập khẩu (NK) đạt 11,92 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15-10, tổng KNXNK của Việt Nam đạt hơn 413,18 tỷ USD, tăng 2,3% so cùng kỳ. Trong đó, XK đạt 215,25 tỷ USD, tăng 4,6%, NK đạt 197,93 tỷ USD, giảm 0,1% so cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại từ đầu năm tiếp tục thặng dư ở mức cao với con số xuất siêu lên đến 17,32 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm 2019 xuất siêu 7,65 tỷ USD.

Quy định mới về hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường

Bộ trưởng Công thương đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT). Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2018/TT-BCT. Theo đó, bổ sung thẩm quyền của hải quan xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm. Và quy định, tất cả hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh QLTT và các quy định tại thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2020.

.